سه شنبه, 30 دی 1399  
قالب نگارش مقاله
نمایه در ISC

کد اختصاصی همایش

99201-22306
 
برگزار کنندگان

رئیس همایش:

دکتر فاطمه کریمی

دبیر کمیته علمی:

دکتر مهدی هدایتی شهیدانی

دبیر کمیته اجرایی:

علی اکبر حسین خواه

با مشارکت علمی دانشگاه های:

ـ تهران

ـ علامه طباطبایی

ـ الزهرا

ـ مازندران

ـ گلستان

ـ اصفهان

ـ شهید باهنر کرمان

ـ بوعلی سینا همدان

ـ دانشگاه علوم پزشکی گیلان

ـ دانشکده فنی و حرفه ای استان گیلان

ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت